E06 608 12

Optokabelskyddsrör 32/28mm Subdukt Svart/Grön T500m

Optorör med ytterdiameter 32mm och innerdiameter 28mm, Svart med gröna längsgående stripes.