E06 608 07

Optokabelskyddsrör 40/32,6mm Svart/Grön T2000m inkl EKER-trumma

Optorör med ytterdiameter 40mm och innerdiameter 32,6mm, Svart med gröna längsgående stripes.