E06 630 30

Optokabelskyddsrör 40/32,6mm (T500m) PE, Smal K22-engångstrumma

Uponor Optokabelskyddsrör 40/32,6. Lågfriktion med grönstripe av PEH