E06 612 25

Optokabelskyddsrör 40/32mm Svart PE, T2000m, K22

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.