E06 612 26

Optokabelskyddsrör 40/32mm (T500m) PE, Märkt A

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.