E06 639 85

Optokabelskyddsrör lågfriktion 40/32,6mm T2000m K24

Uponor Optokabelskyddsrör 40/32,6. Lågfriktion med grönstripe av PEH