E06 611 00

Optokabel/Slingbrunn 1200 mm Svart med lock

Kopplingsbrunn för optokabel, installationsdiameter 1220/595