E50 149 97

Plinthållare 19" 20x10par 3HE 40mm

Plinthållare av rostfri plåt 3HE. Avsedd för 19-montering av max 20st LSA-plint 2/10.