E63 328 76

RB 020

Relädosa 9 – 30 V, två reläer dubbelt växlande, sabotagekontakt