E63 328 74

RC 020

Reläkort 9 – 30 V, två reläer dubbelt växlande, sabotagekontakt