E50 153 29

Säkringsbox för 10-30V DC/AC för spridning till 5 sekt. Skruv m hiss.

Sabotageskyddad säkringsbox för spridning av strömmatning 10 A till 5 sektioner.