48002
DKT

SiS 02 Fördelare Signia, 2-väg, genomgångsdämpning, 3,4dB Klass A

Fördelare 2-vägs med genomgångsdämpning 3,4 dB, Klass A