E50 844 19

Skarvbox T 240/70 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox T 240/70 har kapacitet för 216-864 fiber.