E50 607 09

Skarvbox TMC 240/150 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox TMC 240/150 har kapacitet för 360-1440 fiber.