E50 607 08

Skarvbox TMC 240/70 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox TMC 240/70 har kapacitet för 216-864 fiber.