E50 843 42

Skarvbox TS 240/70 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox TS 240/150 har kapacitet för 216-864 fiber