E50 843 44

Skarvbox TSG 240/70 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox TSG 240/700 har kapacitet för 216-864 fiber.