E50 604 01

Skarvbox TSS 240/70 för optofiber, Tykoflex

Skarvbox TSS 240/70 har kapacitet för 216-864 fiber.