E50 604 37

Skarvskåp T2/2B 7/5mm 1 kassett, Tykoflex

Skarvskåp T2/2B för upp till 48 fiber och 24 x 5 eller 7 mm mikrorör.