E50 604 35

Skarvskåp T4/60B <288 fiber 60st kablar/rör 7mm underifrån, Tykoflex

Skarvskåp T4/60B <288 fiber 60st kablar/rör 7mm underifrån