E50 604 31

Skarvskåp T4/96A <288 fiber 96st kablar/rör 3-7mm ovanifrån, Tykoflex

Skarvskåp T4/96A <288 fiber 96st kablar/rör 3-7mm ovanifrån