E50 604 32

Skarvskåp T4/96B <288 fiber 96st kablar/rör 3-7mm underifrån, Tykoflex

Skarvskåp T4/96B <288 fiber 96st kablar/rör 3-7mm underifrån