E50 605 04

Skarvskåp T8 för upp till 576 fiber, Tykoflex

Skarvskåp T8 för upp till 576 fiber.