E11 165 10

Skarvstycke MP 730S för att skarva ihop trådstegar

Skarvbeslag 730S