E52 500 02

Strömförsörjning, VIP 24V. 6,5A

Strömförsörjningsaggregat med ViP (Voltage in Parallel) funktion, 24 VDC 6,5 A.