E52 570 48

Strömförsörsörjningsenhet SM40 24V 10A, kan förses med larmkort

Perfekt för drift av alla typer av svagströmsanläggningar, larm, brand och passagesystem, där man vill ha ett miljöanpassat och driftsäkert system. Smidigt aggregat som kännetecknas av små dimensioner och enkel och snabb installation.