E11 162 93

T-skruv M8x30mm SF För montage av bärok, väggkonsol, takpendel, ankarskena

T-skruv M8x30 mm + mutter M6MF10 A4