E50 562 64

Termineringsbox T596 för 208x5mm mikrorör, Tykoflex

Termineringsbox T596 för 208x5mm mikrorör för upp till 384 fiber.