E07 552 14

Vulkduk med mastik, 150mm 2m

57GO är en mycket flexibel, kallapplicerad 2 mm tjock tejp för tätning, isolering eller korrosionsskydd av oregelbundna ytor. Klarar stora dimensionsskillnader. Behåller sin mjukhet även efter applicering.